Menu

Los Valencianos Del Cancionero General: Estudio De Sus Poesías


Autores


Resumen del Libro

Les dos primeres edicions del «Cancionero general» (València, 1511 i 1514) reuneixen entre els seus folis un important número de poemes corresponents a una vintena dautors valencians, que la seva presencia relativament cohesionada en la monumental antologia dHernando del Castell sinterpreta no solament com un tribut a la producció local, sinó també com un reflex de lanimada activitat cultural de la València dentre segles, on la poesia és alhora una forma dart i un mitjà de propaganda. Lorigen valencià aglutina a aquesta nòmina dautors entre lEdat Mitjana i el Renaixement, en la qual es donen cita almenys dos generacions representades, respectivament, pel clergue Bernat Fenollar (1435/38-1516) i pel cortesà Juan Fernández dHeredia (1482-1549).


Opciones de descarga:


Comenta el libro

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *