Descargar Libro: Información Y Documentación Digital


Autores


Resumen del Libro

Ja no podem imaginar el món de la ciència i la cultura sense la documentació digital. En realitat, ja no és concebible cap parcel·la de lactivitat humana sense la influència positiva de la documentació digital que tant ha ajudat a la difusió i la promoció del coneixement. Per descomptat, el món digital té també aspectes foscos. Dambdues coses, ha docupar-se la documentació: de les positives per estendre-les a la major part possible dels ciutadans, i de les negatives, per mitigar-les o suprimir-les si fos possible. Ara bé, per a qualsevol programa destudi necessitem conceptes, idees i eines intel·lectuals. És per això que un primer capítol està dedicat a una de les més reconegudes tècniques dinvestigació en ciències socials en general i en les ciències de la documentació en particular, lestudi de cas. Els altres capítols se centren en aspectes del món digital: les interfícies dusuari i els catàlegs en línia de les biblioteques, la indústria de la publicació i la informació digital, i els elements que proporcionen qualitat i facilitat dús a llocs web.n


Opciones de descarga: