Menu

Entre Llops


Autores


Resumen del Libro

La literatura i el cinema són plens de casos extraordinaris com el que ens presenta Gabriel Janer Manila: un infant salvatge que és retornat a la societat després de dotze anys de vida solitària a Sierra Morena, vivint en companyia dels animals del bosc. Amb la seva doble condició dantropòleg i de narrador, Janer Manila ens proposa una refl exió sobre laprenentatge de la llengua, el desenvolupament de la intel·ligència, la consciència dun mateix, la relació amb els altres i el pes de la cultura i de les convencions.La història de Marcos, linfant salvatge de Sierra Morena, és reproduïda amb la màxima fidelitat: des dels primers moments de vida familiar, dura i miserable, fi ns a labandó, la captura violenta, linici de la vida en societat i el difícil procés dadaptació.


Opciones de descarga:


Comenta el libro

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *