Menu

Ecohistoria Del Paisaje Agrario


Autores


Resumen del Libro

L’arqueologia del paisatge ha aportat en darrers vint anys una visió nova sobre l’estudi de l’antiguitat. Partint de treballs interdisciplinaris, especialment amb geògrafs i geòlegs, però també amb metges i biòlegs, físics i químics, s’han analitzat amb profunditat tant els components dels paisatges antics com els de les societats que els habitaven, sobretot els del món grecoromà, en els quals es va produir un fort impacte sobre el territori i per als quals els historiadors disposen d’una amplíssima documentació escrita. L’interés d’aquest llibre és ocupar-se d’uns paisatges fins ara poc estudiats. Les aportacions de reconeguts especialistes que s ́hi reuneixen demostren complidament la potencialitat dels estudis d’arqueologia del paisatge referents a la cultura feniciopúnica, sense la qual no es pot entendre la història del Mediterrani.


Opciones de descarga:


Comenta el libro

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *