Menu

Curso Para La Argumentación Histórico Jurídica


Autores


Resumen del Libro

Aquest Curso para la argumentación histórico-jurídica intenta respondre als criteris de lassignatura propedèutica Tècniques i Habilitats jurídiques bàsiques que simparteix en la Facultat de Dret de la Universitat de València. Aquest treball naix amb la voluntat dintroduir a lestudiant a lús del mètode jurídic, de largumentació i de les fonts jurídiques, en lús de les bases de dades, en la confecció dun treball universitari o en laplicació de la retòrica com a element imprescindible per la desimboltura en la vida jurídica. El text proposa una exposició esquemàtica, de naturalesa pràctic i teòrica, dalgunes de les qüestions principals que s’aborda en el temari de l’assignatura, amb la finalitat de facilitar la seua comprensió i la seua discussió.


Opciones de descarga:


Comenta el libro

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.