Descargar Libro: Arquitectura I Moviment. Arquitectura Y Movimiento


Autores


Resumen del Libro

Al llarg de la història de larquitectura, els materials de construcció han variat en qualitat i resistència. El pes dels materials ha estat un element fonamental en aquesta evolució. Treballar amb materials poc pesats i resistents ha permès fer evolucionar els sistemes constructius i larquitectura, i ha donat lloc a estructures habitables mòbils i daltres formes darquitectura en moviment. A lo largo de la historia de la arquitectura, los materiales de construcción han variado en calidad y resistencia. El peso de los materiales ha sido un elemento fundamental en dicha evolución. Trabajar con materiales poco pesados y resistentes ha permitido la evolución de los sistemas constructivos y de la arquitectura, y dado lugar a estructuras habitables móviles y a otras formas de arquitectura en movimiento.


Opciones de descarga: